VOTE

 

Veszélyes Áru Szállítási Oktatók és

Biztonsági Tanácsadók Egyesülete
 
 
 

Az európai uniós és a hazai előírásoknak megfelelően 2003. január 1-től veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell minden olyan vállalkozásnál alkalmazni, ahol veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységet végeznek.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról szóló 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet szerint veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenység:

  • veszélyes áru nemzetközi vagy belföldi szállítása, fuvarozása vagy ahhoz kapcsolódó áru feladás, csomagolás, berakás, kirakás, töltés vagy ürítés, függetlenül attól, hogy a vállalkozás a saját nevében vagy megbízásból végzi a tevékenységet.

Ehhez kapcsolódóan alapítottuk meg 2002. november 5-én a Veszélyes Áru Szállítási Oktatók és Biztonsági Tanácsadók Egyesületét (VOTE) azzal a céllal, hogy az ezen a speciális területen dolgozó "veszélyes árus" szakemberek összefogottan, együttműködve léphessenek fel a veszélyes áru szállítás biztonságának növelése érdekében. Egyesületünk így a névjegyzékbe vett tanácsadók és a veszélyes áru szállítás előírásait, szabályrendszerét oktatók érdekképviseletét és szakmai munkájuk segítését tűzte ki céljának.

Az elmúlt években tagjaink száma folyamatosan növekedett, jelenleg az ország szinte minden régiójában megtalálhatók vagyunk.

Az illetékes minisztériummal (TIM) ill. a hatóságokkal történő együttműködés eredményeként tagjainkat naprakész információkkal tudjuk ellátni, ami elengedhetetlen követelmény a napi közlekedés során is, de veszélyes áruk szállításánál különösen.

Úgy gondoljuk, hogy a veszélyes áru szállítás biztonsága érdekében kialakított műszaki feltételrendszer kialakítása mellett az egyik legfontosabb tényező a személyi tényező, így mind az ADR oktatóknak, mind a vállalkozások belső képzését végző biztonsági tanácsadóknak elsődleges feladata a veszélyes áru szállítás szabályrendszerének alapos ismerete, és a vonatkozó ismeretanyag átadása a szállításban közreműködők részére. 

Eddigi gyakorlatunk szerint évente legalább két alkalommal tartunk szakmai napokat, ahol az előadások, megbeszélések mellett a résztvevők betekintést nyerhetnek egyes veszélyes áru gyártással, raktározással, szállítással, veszélyes hulladékok kezelésével, ártalmatlanításával foglalkozó vállalkozások életébe is.

 

Az oldalon jó böngészést, és eredményes munkát kíván:

a VOTE csapata

 

Egyesületünk szervezeti felépítése

 

Elnökség:

 

Schmelzer Iván

elnök

A. Molnár György

elnökségi tag

Szakács Péter

elnökségi tag

 

Ellenőrző Bizottság:

Bánkeszi Lajos - elnök

Novák Zoltán

Pál Attila

 

Etikai bizottság:

Gáll Tibor - elnök

Tóthné Boros Cecília

Agócs Bertalan